Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen (FAQ)

Route 10-14 Delden zal komend schooljaar 2021-2022 starten.

De leerlingen zullen les krijgen op het Twickel College Delden en op IKC Magenta. Echter is de verwachting dat er naar verhouding meer lessen gegeven zullen worden op het Twickel College Delden omdat hier meer vaklokalen ter beschikking zijn.

De groepen worden zo eerlijk mogelijk verdeeld, eigenlijk zoals wij altijd de groepen indelen. Hierbij wordt gekeken naar de verdeling in jongens/meisjes, interesses, niveau, werkhouding en vrienden/vriendinnen. Woonplaats kan ook meegenomen worden hierin in verband met het samen fietsen.

De stamgroepmentoren voor de 10-14 klassen zijn:

Vanuit Twickel Delden College:

Sylvia Nikijuluw en Berthine Morsink

Vanuit IKC Magenta:

Wendelien te Kolsté-Kemper en Maartje Mol-Alberts.

Daarnaast zullen diverse (vak)docenten specifieke vakken geven.

Ja, er is een informatiefolder en ook is er een Routegids. Deze documenten kunt u vinden onder downloads.

De stuurgroep voor Route 10-14 Delden bestaat uit:

  • Liduin Leferink (teamleider Het Twickel College Delden)
  • Mariël van Loenen (directeur IKC Magenta)
  • Sascha Koster (projectleider het Twickel College Delden)
  • Paula Pasman (projectleider IKC Magenta).

Sascha en Paula zijn op dit moment de eerste aanspreekpunten voor ouders/verzorgers rondom 10-14 Delden. Aan het begin van het nieuwe schooljaar (augustus 2021) zijn de stamgroepmentoren natuurlijk het eerste aanspreekpunt.  

Eigenlijk worden alle lessen gegeven die nu ook al op het Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) gegeven worden. Het voordeel van Route 10-14 Delden is dat het aanbod voor leerlingen veel effectiever zal zijn.

Deze staan nog niet vast. De verwachting is dat deze ergens tussen 8.15 en 14.30 uur zullen zijn. Wellicht is er ook nog een mogelijkheid voor een soort huiswerkklas na afloop van de reguliere lessen. Ook hier wordt nog naar gekeken.

De manier van onderwijs zal niet echt verschillen met manier hoe er nu op IKC Magenta en Twickel College Delden gewerkt wordt, onder andere doelgestuurd en groepsoverstijgend werken. De koppeling tussen het PO (Primair Onderwijs) en VO (Voortgezet Onderwijs) is nieuw. Wel hebben we enkele scholen bezocht die al met 10-14 onderwijs werken, zijn er cursussen gevolgd en hebben wij een netwerk van 10-14 scholen waarbij wij informatie en ‘good practices’ kunnen halen.

Ja. Er zijn leerlingen die wiskunde of Engels volgen in een 1HA klas van het Twickel College Delden. Voorgaande 2 schooljaren is dit ook al gebeurd. Sinds dit schooljaar hebben we ook het zogenoemde Talentmoment. Leerlingen uit groep 8 van IKC Magenta en leerlingen uit klas 1 of 2 van Twickel College Delden gaan met elkaar op een creatieve en expressieve manier aan de slag om hun talenten verder te ontwikkelen. In januari van dit schooljaar hopen we ook de ateliers weer op te starten (workshops op verschillende vakgebieden waarvoor de leerlingen van beide scholen zich kunnen inschrijven).

Hieronder staat een link naar een website waarop veel gedeeld wordt over 10-14 onderwijs. Dit is bedoeld voor mensen in het onderwijs maar ook voor ouders/verzorgers.
https://1014onderwijs.nl/wat-is-10-14-onderwijs/

Daarnaast is er bij ‘Downloads’ op onze website nog (meer) praktische informatie te vinden’

Wij zorgen er voor dat elke leerling de vaardigheden en doelen heeft behaald om een goede start te maken in klas 3. Dat kan elke school zijn. Twickelcollege Delden valt onder de Carmel Hengelo, de bovenbouw wordt nauw betrokken bij onze onderwijsontwikkeling en we zullen zorg dragen voor een goede doorstroom naar klas 3.

Jazeker kan dat, als leerlingen nog de basisschoolleeftijd hebben kunnen zij zich aanmelden bij IKC Magenta. Uiteraard kunnen kinderen van ‘andere’ basisscholen dan IKC Magenta en die na groep 8 voor Route 10-14 Delden kiezen zich aanmelden bij Het Twickel College Delden.

Route 10-14 Delden heeft meer te bieden dan alleen een uitgestelde keuze. Binnen ons onderwijs wordt vooral effectief onderwijs gegeven. Dat maakt dat leerlingen hun eigen leerweg, met ondersteuning, in hun eigen tempo bepalen. Door in te zetten op talentontwikkeling ontdekken de leerlingen hun talenten en interesses en wordt er ingezet op persoonlijke ontwikkeling.

Scroll naar top