Leerling aanmelden

Leerling aanmelden

Download hieronder de benodigde formulieren m.b.t. aanmelding schooljaar 2022-2023:

Informatie aanmelding voor schooljaar 2022-2023

Data van aanmelden:

Maandag 7 maart 2022: 16.00 - 20.00 uur
Dinsdag 8 maart 2022: 16.00 - 18.00 uur

Wij werken op bovenstaande tijden niet met een alfabetische volgorde. U bent samen met uw kind welkom op een tijdstip dat u past.

Wilt u onderstaand meenemen:

  • Aanmelddocument (verkregen via de basisschool)
  • Aanmeldformulier
  • Toestemmingsverklaring
  • Vertrouwelijke vragenlijst

Download hierboven het aanmeldingsformulier, de toestemmingsverklaring beeldmateriaal en de vertrouwelijke vragenlijst, indien van toepassing.

U kunt de formulieren uitprinten en invullen (voorzien van handtekening van één van de ouders/verzorgers.)

Van de basisschool heeft u een Aanmelddocument ontvangen waarop onder andere het advies genoteerd staat. Neem het Aanmelddocument dat is verstrekt door de basisschool mee, het is nodig bij de inschrijving.

Alle aanmeldingsdocumenten zijn nodig voor de inschrijving.

Wij zien u graag op één van beide dagen.

Als het niet mogelijk is uw zoon/dochter fysiek aan te melden dan kunt u contact opnemen met mevr. Liduïn Leferink l.leferink@carmelhengelo.nl, schoolleiding Het Twickel College Delden.

Het Twickel College Delden
twickeldelden@carmelhengelo.nl
T. (074) - 376 21 18

IKC Magenta
info@ikcmagenta.nl
T. (074) 376 23 50

Scroll naar top