Over ons

Ons vertrekpunt

10-14 onderwijs is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) waarbij de overstap van de basisschool naar de middelbare school voor alle leerlingen makkelijker is. Dit initiatief wordt ondersteund door de wethouder van onderwijs in de gemeente Hof van Twente. IKC Magenta en Twickel College Delden zijn al enige jaren bezig om een nauwe samenwerking op te zetten in de vorm van 10-14 onderwijs.

Samenwerking

2021-2022: Start Route 10-14 Delden onderwijs met 2 groepen (samenstelling groep 8 en klas 1). Maar dat is niet de enige samenwerking...

In 2019-2020 zijn we gestart met projectmatige thema’s, de zogenoemde ateliers. De leerlingen uit de groepen 7 en 8 en klas 1 en 2 nemen hieraan deel. Juist omdat de locaties naast elkaar liggen is deze verbinding makkelijk te maken. In 2020-2021 is het ‘praktisch talentmoment’ toegevoegd. Hierin gaan leerlingen van de groepen 8 samen met leerlingen van klas 1 werken aan thema’s als ‘hout’, ‘tuin’ en ‘koken’. Deze leerlingen bieden wij op deze manier een mogelijkheid om hun talenten te ontdekken. Dit zijn vaak (praktische) talenten die je niet meteen kunt ontdekken in een reguliere schoolsetting.

Daarnaast zijn we in 2020-2021 gestart met het ‘theoretische talentmoment’. Hierbij kunnen leerlingen die op een bepaald vakgebied (Engels, Nederlands, rekenen-wiskunde) meer uitdaging willen of nodig hebben een (kort) traject volgen op en met het VO.

De scholen

Voor meer informatie over de scholen verwijzen wij naar onze websites.
www.ikcmagenta.nl
www.twickelcollege.nl

ag-rechts-samenwerking
Scroll naar top