Zo werkt het

Zo werkt het

Start van de dag

Je start elke dag in je eigen stamgroep. Deze stamgroep bestaat uit klasgenoten van ongeveer dezelfde leeftijd en ook hebben jullie een vaste stamgroepmentor. Voordat je echt begint bespreken jullie de dag en de bijzonderheden. Vervolgens ga je zelfstandig aan de slag op het leerplein met je eigen planning.

Weekplanning

Je hebt een eigen weekplanning. Hierin noteer je waar je deze week aan gaat werken. Dit kunnen projecten, leeropdrachten en andere activiteiten zijn. Je stamgroepmentor helpt je, waar nodig, bij het maken van jouw planning. Je hebt de hele week om te werken aan je taken en opdrachten.

 

 

Stamgroepmentor

Je stamgroepmentor is er voor jou en de hele lesdag aanwezig. Hij of zij helpt je bij je planning en hoe jij het beste kunt leren. Daarnaast heb je gesprekken met je stamgroepmentor. Je praat samen over hoe het met jou gaat, hoe jij je ontwikkelt en welke resultaten je haalt.

Stamgroepmentoren zijn ook (vak)docent. Dat betekent dat ze naast het coachen ook  instructie geven voor één of meerdere vakken op verschillende niveaus.

 

zo-werkt-het-foto-1

Persoonlijke ontwikkeling

De leerlingen leren van en met elkaar. Het is mooi te zien dat, door de verschillende leeftijden te mixen, de leerlingen elkaar helpen bij hun ontwikkeling. Op deze manier ontwikkelen leerlingen het zogenaamde diepleren en dat geeft voldoening. Leerlingen geven feedback op elkaars werk. Vaardigheden als beoordelen, feedback geven en reflecteren staan dan centraal.

Hier werken we naar toe

Gedurende de schoolperiode staan de einddoelen van klas 2 VO centraal als opbrengst van de verschillende leerlijnen. Wij bereiden de leerlingen voor op de overgang naar klas 3 van het Voortgezet Onderwijs.

Scroll naar boven