Zo werkt het

Zo werkt het

Start van de dag

De leerlingen starten elke dag in hun eigen stamgroep. Deze stamgroep bestaat uit klasgenoten van diverse leeftijden en ook hebben ze een vaste stamgroepmentor. Voordat ze echt beginnen bespreken ze de dag en de bijzonderheden. Vervolgens gaan ze zelfstandig aan de slag op het leerplein met hun persoonlijke planning.

Weekplanning leerlingen

De leerling heeft een eigen weekplanning en plaatst hierop alle activiteiten die van belang zijn. De activiteiten die hieruit voortkomen zijn onder andere werken aan vakoverstijgende projecten, individuele leeropdrachten met betrekking tot de verschillende vakken, instructiemomenten, coaching (individueel en in de groep), sport & bewegen, cultuur enzovoort.

Begeleiding

Stamgroepmentoren begeleiden de kinderen in hun leerproces. Ze besteden aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling, kijken naar de voortgang van de leerlingen en stimuleren het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen keuzes. Stamgroepmentoren zijn ook (vak)docent. Dat betekent dat ze naast het coachen tevens inhoudelijke instructie geven voor één of meerdere vakken op verschillende niveaus.

zo-werkt-het-foto-1

Persoonlijke ontwikkeling

De leerlingen leren van en met elkaar. Het is mooi te zien dat, door de verschillende leeftijden te mixen, de oudere leerlingen de jongere leerlingen helpen met hun ontwikkeling. Op deze manier ontwikkelen bijvoorbeeld de oudere leerlingen zich, het zogenaamde diepleren en het geeft ze voldoening. Leerlingen geven feedback op elkaars werk. Vaardigheden als beoordelen, feedback geven en reflecteren staan dan centraal.

Hier werken we naar toe

Gedurende de schoolperiode staan de einddoelen van klas 2 VO centraal als opbrengst van de verschillende leerlijnen. Wij bereiden de leerlingen voor op de overgang naar klas 3 van het Voortgezet Onderwijs.

Scroll naar top